När drömmen om ett eget hus blivit verklighet, är det dags att tänka på de praktiska saker som följer med att bli husägare. Först och främst måste du skaffa ett fullgott försäkringsskydd, så att du inte blir ställd på bar backe om olyckan skulle vara framme. Vi vill givetvis ogärna tro att något ska hända, men vi kan tyvärr inte skydda oss mot alla oförutsedda händelser. Har du tidigare haft eget boende har du säkert redan en hemförsäkring. En vanlig hemförsäkring är ett bra skydd för både dina saker, dig själv och din familj. Men, när du nu också äger ett hus, oavsett om det handlar om en villa eller ett radhus, är inte hemförsäkringen tillräcklig och du måste också ha en villaförsäkring som täcker skador på huset och tomten.

Oolika försäkringsnivåer

Du har säkert sett att det finns massor av försäkringsbolag som erbjuder både hem- och villaförsäkringar. Och att de flesta av dem också har olika försäkringsnivåer så att du kan välja omfattning på försäkringen. Du kan alltså välja försäkring utifrån hur omfattande skydd du vill ha. Men försäkringarna skiljer sig inte bara beroende på försäkringsform utan också på vilket försäkringsbolag man väljer. Att det finns stora skillnader i pris på villaförsäkringar har du säkert sett och vi är ju vana vid att jämföra priser för att hitta det billigaste alternativet.  Men, när det gäller villaförsäkringar ska du inte bara titta på priserna utan också på försäkringsvillkoren.

Det är viktigt att också se efter vad du får för pengarna. Om du inte läser villkoren kan den billigaste försäkringen snart bli den dyraste, om olyckan skulle vara framme. Men det betyder inte att det alltid är den dyraste försäkringen som är bäst. Det gäller helt enkelt att sätta sig in i vad som ingår i de olika försäkringarna och utgå från detta när man jämför priser och försäkringsformer.  Och när det gäller villkoren skiljer sig dessa verkligen åt från bolag till bolag. Medan några försäkringsbolag ger dig full ersättning för en viss skada, får du inte en enda krona för samma skada hos ett annat bolag. En sån sak som hussvamp, som ju är en husägares mardröm, kan kosta dig allt mellan 10 000 och 500 000 kronor beroende på vilket försäkringsbolag och vilken försäkring du har valt. Detta visar tydligt att det inte bara är priset som är viktigt när man väljer villaförsäkring.

Det ett grundskydd i villaförsäkringarna

Visst finns det ett grundskydd i villaförsäkringarna som i sak ser lika ut hos alla försäkringsbolag. Grundskyddet omfatta sådant som brand och vattenskador. Dessa skador ingår i alla villaförsäkringar, men trots det är det inte helt oviktigt vilket försäkringsbolag du väljer eftersom både omfattning och självrisker kan variera. När det gäller vattenskador, till exempel, gäller det att vara uppmärksam på villkoren. Det finns en del bolag som inte längre ersätter ytskiktet i badrummet om skadan kommer av att vatten har trängt igenom detta. Hos andra kan du få ersättning också för ytskiktet. Det gäller alltså att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant innan du bestämmer dig för ett visst försäkringsbolag och försäkring.