Att tala inför publik är något som många upplever som skrämmande, och man försöker i möjligaste mån att undvika sådana situationer. Men, som vuxen går det inte alltid att komma undan och man kan tvingas in i situationen både privat och på jobbet. Att många faktiskt hyser en stor rädsla för att hålla tal, kan man se när man ber folk lista sina största rädslor. Att hålla tal brukar ofta ligga högre på listan än döden, vilket om något visar på hur stor och utbredd denna rädsla egentligen är. Många känner sig obekväma med att hålla tal inför andra människor, även om man har något viktigt att säga och vet vad man talar om. Och, även om man helst skulle vilja slippa kommer de flesta av oss att förr eller senare hamna i en situation i livet då det inte går att komma undan. Det blir till att ta skeden i vacker hand och kliva upp och hålla sitt tal.

Lättare att hålla tal om du vet hur du ska göra

Att förbereda sig väl

Och när man inte kan komma undan är det bättre att göra det bästa av situationen. Genom att förbereda sig väl och bygga upp sitt tal på rätt sätt blir det hela lättare, och man kommer också att ha lättare att nå önskad effekt med talet. Hur talet ska konstrueras beror förstås på vilka åhörarna är och vilken typ av tal det handlar om. Ska du hålla ett hyllningstal, till exempel, är kraven kanske inte riktigt lika höga som om du ska hålla ett argumenterande eller informativt tal.  Men, vilket tal du än ska hålla vill du förstås ha åhörarnas uppmärksamhet, du vill att de ska ta till sig och hålla med om dina argument och du vill att de ska komma ihåg vad du sagt efteråt. Det finns faktiskt vissa regler att gå efter för att uppnå dessa syften, och dessa gäller för alla typer av tal.

Alla tal kan byggas upp kring de tre grundpelarna som är etos, logos och patos. För att få åhörarna att verkligen lyssna och ta till sig det du säger behöver du bygga upp ett förtroende. Om den som lyssnar får förtroende för dig, och tycker att du är trovärdig är det mycket lättare att få dem att lyssna och komma ihåg. Etos handlar om att bygga upp detta förtroende, och få lyssnarna att lita på dig. Logos är delen där du med hjälp av siffror, fakta, realism och exempel understryker dina argument.  Den sista grundpelaren är patos, och den är kanske den viktigaste av alla. Här handlar det om att skapa en känslomässig relation till dina åhörare. Du vet säkert att det är betydligt lättare att komma ihåg känslor än detaljer och om du appellerar till åhörarnas känslor kommer de med säkerhet att minnas vad du sa även efter en tid. Här kan det vara bra att, till exempel, använda sig av ett målande språk. Alla tre grundpelarna gäller för alla typer av tal, även om det kanske är allra viktigast att man förstår och kommer ihåg när det gäller informativa tal.