En trafikförsäkring ersätter dig om du skulle få några problem med ditt fordon, som till exempel vid krock, olycka, stöld, skadegörelse eller om fordonet går sönder. Hur mycket ersättning du får och vilka omständigheter som bör gälla för att du ska få ut några pengar varierar beroende på vilken försäkring du väljer. Här går vi igenom vad du bör tänka på om du ska begära ersättning från ditt försäkringsbolag.

Vad får man ersättning för?

Den grundläggande trafikförsäkringen ersätter de kostnader som kan uppkomma ifall du är med om en olycka i trafiken, såsom personskador eller reparationskostnader för andra fordon som skadas. Om du väljer en utökad trafikförsäkring kan du få ersättning vid till exempel bärgning, rättskostnader och skador på bilens motor, elektronik eller glas. Detta kallas för en halvförsäkring. Det finns också helförsäkringar som ger ett ännu bättre skydd, och till exempel ersätter dig vid skadegörelse, stöld eller andra typer av yttre skador på din bil. Vanligtvis säger man att det kan vara värt att teckna en halvförsäkring om bilen är yngre än 15 år, och att det dessutom kan vara klokt att lägga till en helförsäkring i de fall då bilen är yngre än 10 år.

Anmäla olycka eller skada

Om du är med om en trafikolycka eller på något annat sätt behöver få ut pengar på din trafikförsäkring så ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Den grundläggande trafikförsäkringen är mer till som skydd för andra personer och deras fordon, ifall du skulle råka orsaka någon skada på dessa. Om någon annan krockar med dig och du eller ditt fordon skadas så är det alltså den personens trafikförsäkring som ersätter dina kostnader. För att få ut pengarna från trafikförsäkringen måste olyckan eller skadan anmälas, och sedan behandlas förfrågan och ersättningen betalas ut. I vissa fall måste man också ha läkarintyg och även skicka in kvitton på de kostnader som uppkommit i samband med olyckan eller skadan.

Självrisk

Precis som när det gäller de flesta försäkringar så har de flesta trafikförsäkringar en självrisk, vilket är den summa du själv måste betala för att få ut pengar på försäkringen. Summan dras av från det totala beloppet du har rätt till, och är självrisken lika hög eller högre än ersättningen så betalar försäkringsbolaget inte ut några pengar. En försäkring med låg självrisk har ofta en högre försäkringspremie, och tvärtom. Därför bör du noga tänka över om du vill betala en lägre försäkringskostnad per månad och riskera att inte få ersättning för mindre problem med bilen, eller betala mer per månad och få utökad möjlighet till ersättning om något skulle hända.

Genom att ha koll på vad din trafikförsäkring och eventuella tilläggsförsäkringar innefattar, så kan du direkt veta vilka rättigheter du har att få ersättning från försäkringen. Se till att anmäla olyckor, stölder eller skador på fordonet direkt när de sker, och skicka även in bevis i form av läkarintyg eller kvitton. Tänk också på att även trafikförsäkringar har självrisk, så att du drar av det beloppet från totalsumman som du beräknar att få ut från ditt försäkringsbolag.